bwin必赢国际

深圳德迈盛硬度钢插头插座量规GB1002GB1003

深圳德迈盛硬度钢插头插座量规GB1002GB1003

产品型号: 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 GB1003GB1002洛氏硬度65以上 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规

简单介绍: 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 GB1003GB1002洛氏硬度65以上 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规

产品详情

序号

项目名称

图号

数量

单位

GB1003-2016GB2099.19.1章节)

1

三相五线插头量规

516A

1

2

三相五线插头量规

52**

1

3

三相五线插头量规

532A

1

4

三相四线插座通规

616A

1

5

三相四线插座通规

62**

1

6

三相四线插座通规

632A

1

7

三相五线插座通规

616A

1

8

三相五线插座通规

62**

1

9

三相五线插座通规

632A

1

10

三相四线插座止规

716A

1

11

三相四线插座止规

72**

1

12

三相四线插座止规

732A

1

13

三相五线插座止规

716A

1

14

三相五线插座止规

72**

1

15

三相五线插座止规

732A

1

16

三相四线插座不接触规

816A

1

17

三相四线插座不接触规

82**

1

18

三相四线插座不接触规

832A

1

19

三相五线插座不接触规

816A

1

20

三相五线插座不接触规

82**

1

21

三相五线插座不接触规

832A

1

22

三相五线插座不接触规

916A

1

23

三相五线插座不接触规

92**

1

24

三相五线插座不接触规

932A

1

GB1002-2008GB2099.19.1章节)

1

单相两极插头量规

6

1

2

单相两极带接地插头内量规

710A

1

3

单相两极带接地插头内量规

716A

1

4

单相两极带接地插头外量规

810A

1

5

单相两极带接地插头外量规

816A

1

在线留言